1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών (ενοικίαση χώρου – coffee break – γεύμα) για τις ανάγκες της 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020 και της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027»