1

Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης)
Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) Δήμου Δυτικής Λέσβου
Δημιουργία Υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Δήμου Aνατολικής Σάμου – Δημιουργία και διαχείριση γωνιών ανακύκλωσης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης για την Διαλογή στην Πηγή Ανακυκλώσιμων Υλικών)
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ