1

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά – Επιδότηση Ενοικίου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου