1

Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Διευθέτησης Χειμάρρων Νήσου Χίου
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
Σύστημα χλωρίωσης στις Δεξαμενές των Ζωνών Ύδρευσης ΖΠΥ1, ΖΠΥ2, ΖΠΥ3 στο νησί της Ικαρίας
ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ Α ΦΑΣH