pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας

Κατάλογος δυνητικών Παρόχων Υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

image_pdfimage_print

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την ΑΠ. 1037/15-5-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 677/Β/2007) (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν.  Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου– Μονάδα Γ΄ – 1ο χλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, ΤΚ 81 100 Μυτιλήνη, σχετικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Απόφαση συγκρότησης καταλόγου
Απόφαση ορισμού του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών
1η Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών
2η Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών
3η Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών
4η Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών
5η Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών
6η Επικαιοροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών
7η Επικαιοροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών
8η Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών

9η Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών
10η Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών

11η Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων προμηθευτών & παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ