pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Κωδικός ΟΠΣ:
Δικαιούχος Φορέας:
Ημερομηνία ένταξης: 13/03/2020
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 65.000,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6ΨΑ37ΛΩ-73ΕΑπόφαση Ένταξης