pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Κωδικός ΟΠΣ:
Δικαιούχος Φορέας:
Ημερομηνία ένταξης: 05/04/2019
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 607.769,24 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6Α5Ζ7ΛΩ-ΝΤΣΑπόφαση Ένταξης