pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Κωδικός ΟΠΣ:
Δικαιούχος Φορέας:
Ημερομηνία ένταξης: 04/06/2019
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 144.266,68 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): ΩΨ4Ρ7ΛΩ-7ΡΛΑπόφαση Ένταξης