pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 0006119041
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 06/06/2018
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 567.000,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6Ι8Ρ7ΛΩ-3ΛΚΑπόφαση Ένταξης