pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 0006190248
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 06/06/2018
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 291.443,53 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6Ι8Ρ7ΛΩ-3ΛΚΑπόφαση Ένταξης