pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 0006185244
Δικαιούχος Φορέας: Δήμος Σάμου
Ημερομηνία ένταξης: 06/06/2018
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 175.832,15 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6Ι8Ρ7ΛΩ-3ΛΚΑπόφαση Ένταξης