pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5005513
Δικαιούχος Φορέας: ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
Ημερομηνία ένταξης: 08/06/2017
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 3.727.500,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): Ω5ΓΚ7ΛΩ-Μ96Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης