pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5074527
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία ένταξης: 31/03/2022
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.106.731,31 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): ΩΝΝ07ΛΩ-628Απόφαση Ένταξης