pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5001276
Δικαιούχος Φορέας: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Ημερομηνία ένταξης: 27/06/2016
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 6.708.964,08 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 7ΗΡ97ΛΩ-ΛΨ5Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης