pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5001074
Δικαιούχος Φορέας: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 06/06/2016
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 150.000,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6Ω8Π7ΛΩ-ΘΦΒΑπόφαση Ένταξης