pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5042973
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 13/05/2020
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.570.242 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 68ΩΓ7ΛΩ-ΙΞΕΑπόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης