pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5070813
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 21/11/2022
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.880.571,60 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 90887ΛΩ-ΗΟ9Απόφαση Ένταξης