pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5002158
Δικαιούχος Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 02/12/2016
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 243.360,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6ΓΑ67ΛΩ-ΟΗ5Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης