pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5073623
Δικαιούχος Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία ένταξης: 18/11/2020
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 5.333.216 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6Ι237ΛΩ-Ο57Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης