pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5130649
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 06/09/2021
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 876.125,75 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): Ψ38Α7ΛΩ-ΖΡ5Απόφαση Ένταξης