pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5003957
Δικαιούχος Φορέας: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 21/12/2016
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 200.000,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6ΙΙΧ7ΛΩ_Ζ93Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης