pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5070508
Δικαιούχος Φορέας: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία ένταξης: 18/09/2020
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 12.178.479,67 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 9Φ6Φ7ΛΩ-ΗΘ7Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης