pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5030721
Δικαιούχος Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)
Ημερομηνία ένταξης: 23/07/2018
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 259.835,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 7ΝΔΙ7ΛΩ-ΠΔΔ