pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5037591
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 07/03/2019
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 709.000,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6ΕΙ97ΛΩ-551Απόφαση Ένταξης