pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5114209
Δικαιούχος Φορέας: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία ένταξης: 16/06/2021
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 575.680 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 9Π8Τ7ΛΩ-ΖΔΝΑπόφαση Ένταξης