pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5003667
Δικαιούχος Φορέας: Δήμος Σάμου
Ημερομηνία ένταξης: 20/03/2017
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 142.704,08 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6ΚΟΗ7ΛΩ-Ι2ΠΑπόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης