pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5009835
Δικαιούχος Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 13/10/2017
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1198000,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 6Λ8Λ7ΛΩ-Μ1Μ



Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης