pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5070708
Δικαιούχος Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 20/01/2021
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 4.372.000 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 63Φ17ΛΩ-3Β4Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης