pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5007974
Δικαιούχος Φορέας: ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
Ημερομηνία ένταξης: 30/10/2017
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 5.764.358,78/ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 12.651.000,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 66ΩΩ7ΛΩ-ΨΗΕΑπόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης