pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5074529
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 22/12/2020
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 150.000 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): Ψ4267ΛΩ-Ε76Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης