pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5000587
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 18/03/2016
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 579.722,88 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): ΩΟ877ΛΩ-655Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης