pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5000572
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 18/03/2016
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 256.457,40 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): ΨΠΡ07ΛΩ-ΩΞ6Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης