pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5054670
Δικαιούχος Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
Ημερομηνία ένταξης: 13/03/2020
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 350.000 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): ΩΙΩΕ7ΛΩ-Λ70Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης