pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5010578
Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ Ε Γ Α Ν Υ
Ημερομηνία ένταξης: 18/12/2017
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 432000 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): Ω7ΥΔ7ΛΩ-ΣΣ5Απόφαση Ένταξης