pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5030332
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 11/04/2022
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.015.552 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): ΨΘΡΖ7ΛΩ-66ΠΑπόφαση Ένταξης