pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Κωδικός ΟΠΣ:
Δικαιούχος Φορέας:
Ημερομηνία ένταξης: 09/01/2023
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 356.218,84 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): 91Σ77ΛΩ-ΙΦΘΑπόφαση Ένταξης