pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Κωδικός ΟΠΣ: 5000367
Δικαιούχος Φορέας: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 03/03/2016
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 215.000,00 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): ΩΚΩ97ΛΩ-2Φ5Απόφαση Ένταξης