pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Κωδικός ΟΠΣ: 5011280
Δικαιούχος Φορέας: ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ημερομηνία ένταξης: 17/11/2017
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 140.000 €
Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ): Ω22Υ7ΛΩ-ΟΜΓΑπόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης