pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται η τροποποίηση σχετικά με την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων των παρακάτω προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2014-2020:
• 23η πρόσκληση (ΒΑ-ΕΚΤ-9ii-10) που αφορά στα Κέντρα Κοινότητας
• 24η πρόσκληση (ΒΑ-ΕΚΤ-9iv-11) που αφορά στις δομές παροχής βασικών αγαθών :κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο

Συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων στις παραπάνω προσκλήσεις παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.