pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας

Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με α.π.οικ. 1157/26.4.2021 με την οποία εγκρίνονται οι Πίνακες Κατάταξης και Απορρίψεων των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠ “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020  “Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω covid-19 στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”

Απόφαση

Ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pepba.gr σύμφωνα με το Κεφ. 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει