pepba
pepba
Επιλογή Σελίδας

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ
677/Β/ 03.03.2017), άρθρο 10 παρ. 7 και 8 και άρθρο 11 αυτής, όσα φυσικά/νομικά πρόσωπα
είναι εγγεγραμμένα στην με αριθμ. πρωτ. 1167/27.05.2020 απόφαση έγκρισης καταλόγου
προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση επικαιροποίησης των
στοιχείων τους και το ΤΕΥΔ, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ (pepba.gr),
έως 31.01.2021.
Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο, αλλά θα μπορούν να εγγραφούν εκ
νέου ακολουθώντας την αρχική διαδικασία εγγραφής.


Συνοδευτικό αρχείο